Emily & Derek- Smithton, MO.


Diane & Roman-Dallas, TX.

Alyssa & Caleb- Sedalia MO.


Devin & Andrea- Sedalia MO.


Molly & Sam- Knob Noster, MO.


FEATURED ENGAGEMENTS

Kristina & Alex- Sedalia MO.